article3

La importància d’escollir les eines adequades

En un entorn com l’actual, en què la tecnologia canvia constantment, és imprescindible saber escollir bé les eines que permetran adaptar-se a aquests canvis. 

Autònoms i empresaris ja en són conscients de la importància d’assumir aquesta evolució. És més, la meitat dels petits i mitjans empresaris assegura que la digitalització és clau per mantenir actiu el negoci i reconeix que proporciona una major rendibilitat al conjunt de l’empresa, segons un estudi de GoDaddy. 

Tot i això, cal destacar que la importància de triar una bona eina no és agafar la que utilitza la nostra competència, sinó escollir aquella que millorarà el funcionament de la nostra empresa. És a dir, triar l’eina específica que agilitzi el conjunt dels processos, la qual cosa, dóna valor a l’empresa, fet que es trasllada als clients. Perquè cada empresa és un món, amb una cultura empresarial i una metodologia de treball diferent. 

¿Com escollir la millor eina? 

Per això, esdevé imprescindible analitzar totes les àrees de l’empresa per saber quina eina encaixa perfectament a l’activitat requerida. En aquest procés és molt important observar les metodologies i els objectius de l’empresa, per veure si realment suposaria un canvi positiu i útil i una millora de la productivitat. Tanmateix, en aquest estudi intern s’han d’analitzar també quines són les debilitats i les fortaleses dels treballadors i assegurar-se que l’organització té una bona infraestructura per incorporar aquestes eines.  

Avui dia existeixen eines que ajuden a emmagatzemar milers de dades, de manera que es pot accedir de manera ràpida i eficient, sense haver de buscar a arxivadors; sistemes d’automatització i d’intel·ligència artificial que interpreten les dades i donen solucions immediates; fins i tot, eines que permeten crear noves experiències al consumidor a través d’aplicacions de realitat virtual. 

La implementació d’aquestes eines d’última tecnologia marca un abans i un després en el model empresarial. A més, exigeix una bona inversió inicial de temps i recursos, però de ben segur que suposarà un retorn a curt termini. Bàsicament, es tracta d’un esforç econòmic i funcional, per poder adaptar les eines i fer funcionar de manera eficient els diferents departaments i processos de l’empresa.

Des de Poch i Ruana volem acompanyar-vos en aquest procés de digitalització empresarial, posant-nos a la vostra disposició per assessorar-vos i presentar-vos la metodologia GeDi

Més notícies