iStock-912617272

Coneix els avantatges que ofereix la digitalització als autònoms i les pimes

La transformació digital facilita la innovació i la competència entre les empreses. En un context econòmic i social tan canviant com l’actual, és totalment necessari que la petita i mitjana empresa apostin per la digitalització, doncs obtindran diversos beneficis que ajudaran al seu creixement i augment de la productivitat. 

A grans trets, la implementació de les noves tecnologies ajuda els negocis a millorar l’eficiència en un sentit ampli. Des d’integrar registres o arxius convencionals en format digitalitzat -eliminant redundàncies i escurçant la cadena de comunicacions-; millorar i facilitar l’intercanvi d’informació; proporcionar un servei al client a qualsevol part del món; reduir el cost operatiu; optimitzar la continuïtat del creixement del negoci, preveure errors humans; a aprofitar l’anàlisi i les dades reals de l’usuari, entre altres aspectes.

Ara bé, aquests no són els únics beneficis d’implementar les noves TIC a les empreses, també cal destacar altres grans avantatges que no podem passar per alt com:

Facilitat d’accés

Una vegada que la informació (ingressos, factures, etc.) ha estat transferida al format digital a través d’eines com la nostra, llavors serà molt més senzill accedir a la mateixa. És infinitament més fàcil localitzar aquests documents en format virtual, que trobar-los en els calaixos o en un arxivador. Sens dubte, millor tot en línia i accessible a un clic.

Augmenten els ingressos i els guanys

El principal benefici de la transformació digital a l’empresa és l’alta capacitat per augmentar els seus ingressos. Aplicant les noves tecnologies, les empreses poden oferir promocions personalitzades als clients, millorar els productes basant-se en opinions reals o reduir els costos d’atenció a client, entre d’altres. A més, en passar al sistema digital i prescindir del paper, s’eliminaran totes les despeses postals o d’impressió, per tant, s’acaba estalviant.

Major seguretat

És més senzill gestionar la seguretat en línia amb les eines que existeixen actualment que gestionar-la en un entorn analògic. Per què seguir treballant amb documents de paper que poden ser sostrets o, més probable encara, extraviats? Amb aplicacions com la nostra, pots controlar qui té accés a certes funcionalitats, qui gestiona determinats arxius o fins i tot quantes persones treballen amb el mateix. A més, gràcies a l’espai d’emmagatzematge digital anomenat el ‘núvol’, tindràs la possibilitat de guardar una gran quantitat de documents i podràs tenir accés des de qualsevol lloc, sempre que tinguis connexió a Internet.

Millora l’experiència dels clients

Avui dia, els clients viuen una vida digital plena i esperen que les empreses sàpiguen satisfer les seves necessitats mitjançant les noves tecnologies. A més, la velocitat i la rapidesa de l’era digital permeten millorar els processos operatius i comercials per donar una major i millor resposta als clients.

Redueix els errors gràcies a l’automatització de processos

Es pot afirmar que, generalment, els errors i els imprevistos es redueixen gràcies a la transformació digital, ja que aquest sistema permet aplicar un enfocament àgil en tots els processos, tant interns com externs.

Ajuda a optimitzar les estratègies comercials

Permet recollir dades en temps real que ajuden a millorar les estratègies comercials de les organitzacions. En conèixer i analitzar als seus clients, poden oferir-los productes i serveis molt més personalitzats.

Millora el conjunt d’habilitats dels empleats

La qualitat de la feina dins de l’empresa augmenta i els empleats adquireixen noves i millors habilitats. Això es tradueix en una major agilitat i millor comunicació entre totes les àrees de l’empresa.

Fomenta la sostenibilitat mediambiental

Imprimir cada document a l’oficina no és gens ecològic. En aquest sentit, fer el salt a l’entorn digital ens permetrà ser més curosos en l’ús dels recursos i el medi ambient. El reciclatge és molt útil, però la millor estratègia per construir un planeta sostenible passa per no generar residus de cap tipus. Sens dubte, estalviar en materials a través de l’entorn digital és sempre la millor opció.

Si vols digitalitzar el teu negoci, a Poch&Ruana t’acompanyem en tot aquest procés, perquè ho puguis portar a la pràctica. Per això, posem al teu abast eines tan útils i eficients com la nostra plataforma Gedi. Vols descobrir-la? Informa’t amb nosaltres!  

Més notícies