Closeup woman filling form of Individual Income Tax Return,

Les obligacions fiscals que com autònom has de conèixer

Pagament d’impostos com l’IRPF o l’IVA -subjectes a uns terminis concrets-, declaracions trimestrals, contribució de societats… Les pimes i autònoms han de complir amb tota una sèrie d’obligacions fiscals, però no sempre és fàcil portar un seguiment i control adequat. Per això a Poch i Ruana, com a gestors experts, estem al vostre costat per ajudar-vos en aquestes tasques i evitar que us sancionin o us imposin recàrrecs per no complir amb els terminis establerts. 

A través de la nostra eina Gedi, podem registrar totes les dades del vostre negoci i introduir, si calen, recordatoris, per complir amb el calendari fiscal. Com encara tenim molt d’any al davant, aprofitem l’ocasió per resumir-vos breument les principals cites amb Hisenda fins a finals de 2021. Un cop presentats els corresponents models i l’autoliquidacions de l’IVA al gener, febrer i març; arriba el mes d’abril i, amb ell, una de les cites més assenyalades: la declaració de la Renda

Des del dia 7 d’abril podeu presentar telemàticament el model 100 (declaració de la renda), i el 714, de patrimoni. El dia 20 d’abril és el moment en què es presenten els models 111 i 115, de les retencions del primer trimestre de l’any. Igualment, aquest dia es declara l’IVA de gener, febrer i març, amb el model 303, així com el 309 en cas d’operacions intracomunitàries no subjectes a aquest impost. També és moment per als pagaments fraccionats de la renda, amb els models 130 o 131. Si sou autònoms al capdavant d’una pime, haureu de lliurar el pagament fraccionat de l’impost de societats (model 202).

Al maig comença el termini per a la presentació de la declaració de la Renda (model 100) de forma presencial o telefònica. En concret, des del dia 14 de maig. Es pot descarregar l’esborrany des del web oficial de l’Agència Tributària.

A mitjans d’any, al juny és el moment de la Junta General Ordinària. En què consisteix? Doncs, en què els autònoms amb una societat es reuneixen per aprovar els comptes anuals i presentar-los al Registre Mercantil. El 25 de juny finalitza el termini de la domiciliació bancària de les declaracions amb resultats a ingressar (models 100 i 714). I el 30 és l’últim dia per a les declaracions de renda i de patrimoni.

Seguidament, al juliol és el moment de presentar les declaracions del segon trimestre de l’any. Com a últim dia, el 20 de juliol s’han de presentar tots els models trimestrals corresponents a l’IVA, a les retencions de l’IRPF, a les operacions intracomunitàries i els pagaments fraccionats (models 303, 130, 349 i 130 o 131). El dia 25 de juliol correspon a l’Impost de Societats. Els autònoms empresaris hauran de declarar el seu model 200. Així mateix, les pimes també han de presentar els Comptes Anuals al Registre Mercantil abans de finalitzar el mes.

Pel que fa a agost i setembre no hi ha obligacions fiscals, de manera que el següent mes a considerar és octubre. Abans del dia 20 d’octubre es presenten els models corresponents al tercer trimestre.

Arribem als dos darrers mesos de l’any: novembre i desembre. En el cas del primer, no hi ha activitat fiscal destacable. Només si heu fraccionat el pagament de la declaració anual de l’IRPF, heu de marcar una data: el dia 5; doncs, és quan haureu d’abonar el segon termini amb el model 102.

Finalment, el 20 de desembre finalitza la data de l’abonament de l’impost de societats fraccionari (model 202). A més, és del tot recomanable que tingueu tots els comptes al dia per realitzar el tancament de l’any.

En definitiva, malgrat el context actual de pandèmia, els autònoms i pimes han de seguir complint amb les seves obligacions fiscals. Si en el vostre cas, presentar aquests models se us fa una muntanya, una bona opció és deixar-vos assessorar per experts. A Poch i Ruana ens podem encarregar de les vostres obligacions fiscals, en cas que no podeu estar pendents cada trimestre de les mateixes. Posem al vostre abast la nostra experiència i eines tan eficients com Gedi per fer-ho possible. 

Més notícies