AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

De conformitat amb allò que prescriu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en aquest Avís Legal t’informem de les Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web, la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies.

1. El lloc web www.poch-ruana.com és propietat de Poch i Ruana Associats, SL, d’ara en endavant POCH I RUANA.

2. Dades d’identificació i contacte

2.1. Identificació. Poch i Ruana Associats, SL és una societat mercantil, amb CIF B58947540 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 10469, Llibre 545, Secció 3ª, Foli 153. El domicili social de la societat està situat a l’Avinguda de Balmes, 13, 1r pis, 08700 – Igualada.

2.2. Dades de contacte: Correu postal: Apartat de Correus número 442 – 08700 Igualada Telèfon: +34 93 805 15 51 (De dilluns a divendres, de 9 a 13 hores; de dilluns a dijous, de 15 a 18 hores) Fax: +34 93 805 12 41 Correu electrònic: info@poch-ruana.com

3. Acceptació de l’usuari

3.1. Aquest Avís Legal regula l’accés i l’ús de la pàgina web www.poch-ruana.com. És usuari qualsevol persona que accedeixi, navegui pel web i/o utilitzi els serveis que s’hi puguin oferir.

3.2. L’accés i navegació d’un usuari pel web i l’ús de qualsevol dels seus serveis implica l’acceptació total de l’Avís Legal present.

3.3. POCH I RUANA es reserva expressament el dret de modificar l’Avís Legal present en qualsevol moment. L’usuari reconeix i accepta que es la seva responsabilitat revisar la pàgina web i aquest Avís Legal.

3.4. POCH I RUANA pot oferir a través dels seus dominis gedi.pro i poch-ruana.com serveis que poden estar sotmesos a condicions particulars pròpies. Aquestes condicions seran sempre accessòries a aquest Avís Legal i no n’alteraran en cap cas el seu contingut. POCH I RUANA informarà a l’usuari en cada cas concret sobre les concidicions particulars pròpies de cada servei que ofereixi online.

4. Ús del web

4.1. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web d’acord amb la legislació vigent i amb tot allò que disposa aquest Avís Legal.

4.2. L’usuari es compromet a no realitzar actes prohibits per la llei a través d’aquesta pàgina web. Així, s’abstindrà de:

  • Cometre delictes, o animar a d’altres a fer-ho.
  • Obstaculitzar o bloquejar l’accés d’altres usuaris a qualsevol servei d’accés per mitjà del dany, interrupció, generació d’errors o consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals POCH I RUANA presta el servei.
  • Introduir o distribuir a la xarxa virus informàtics, penjar material ofensiu o obscè.
  • Piratejar aspectes del servei del lloc web.
  • Corrompre dades que apareguin al lloc web.
  • Enviar publicitat o materials no sol·licitats (“spam”)

4.3. Accés i ús de serveis de POCH I RUANA sota usuari i contrasenya. L’ús de serveis que s’ofereixin a través dels dominis gedi.pro o poch-ruana.com i que requereixin una identificació per a un accés restringit estarà subjecte a les condicions particulars pròpies de contractació en cada cas concret, però no alterarà cap de les condicions establertes en aquest Avís Legal.

4.4. Aquest lloc web pot contenir enllaços a llocs web que no són operats per POCH I RUANA. POCH I RUANA no exerceix cap control sobre els altres llocs web i no és responsable de la disponibilitat ni del contingut d’aquests ni de cap dany que puguin produir a l’usuari pel seu maneig. En cas que per qualsevol mitjà es tingués coneixement que a un lloc web enllaçat es comet qualsevol irregularitat o il·legalitat, POCH I RUANA es reserva el dret a eliminar aquests enllaços.

5. Limitació de garanties i responsabilitats

5.1. El contingut del lloc web és en primer lloc informatiu. POCH I RUANA es compromet a realitzar els seus màxims esforços perquè el contingut del lloc web estigui exempt d’errors i omissions i estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’errors eventuals sempre que no li siguin imputables.

5.2. Les responsabilitats de POCH I RUANA derivades de qualsevol servei que es pugui oferir a través dels dominis gedi.pro i poch-ruana.com quedaran limitades per tot allò que contempla aquest Avís Legal, les condicions particulars d’ús o contractació de cada servei i la informació que, en el seu cas, pugui facilitar l’usuari.

5.3. POCH I RUANA no és en cap cas responsable de danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a POCH I RUANA, d’endarreriments o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de POCH I RUANA.

6. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

6.1. Tots els drets sobre la totalitat del contingut d’aquest lloc web (en qualsevol de les seves manifestacions: textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre), així com la seva estructura i disseny, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Poch i Ruana Associats, SL o bé dels seus llicenciats. L’accés a la pàgina web a través de qualsevol dispositiu i per mitjà de qualsevol programari informàtic no implica l’alteració d’aquests drets.

6.2. Queda prohibida la reproducció, transformació, Distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny.

6.3. L’usuari pot incloure enllaços que condueixin directament a contingut públic del lloc web gedi.pro, des de qualsevol mitjà electrònic que sigui de la seva propietat (lloc web, compte de xarxes socials o altres), sempre que citi la seva procedència.

7. Protecció de Dades Personals

7.1. POCH I RUANA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, d’acord amb tot allò que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals (UE) 2016/679 (RGPD).

7.2. L’usuari podrà proporcionar a POCH I RUANA les seves dades de caràcter personal quan li siguin requerides per a la prestació de qualsevol servei que s’ofereixi al lloc web a través d’un formulari. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de dades personals que compleix amb el Reglament (UE) 216/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD).

7.3. POCH I RUANA podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la navegació i/o ús del web, d’acord amb la Política de Cookies. Aquestes dades seran anònimes i no s’usaran per crear perfils de visitant.

8. Llei aplicable i jurisdicció

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquest avís legal, les parts se sotmetran al Tribunal Arbitral de Barcelona.