Les pimes guanyen competitivitat gràcies al teletreball

La pandèmia de la Covid-19 ha demostrat la gran capacitat d’adaptació de les empreses. D’un dia per a un altre, es van veure obligades a implantar el teletreball sense eines ni recursos. Això va fer que tots els processos de treballs s’haguessin de transformar cap a models més eficaços i competitius. 

Malgrat les reticències dels empresaris amb el teletreball, aquesta crisi ha demostrat que el treball a distància té múltiples beneficis. El principal: les empreses guanyen en competitivitat

Si bé és cert que el treball a distància comporta un major sacrifici d’inversió per part de l’empresa, aquest esforç es recupera ràpidament gràcies als beneficis que s’obtenen. Però, per què? 

Major productivitat i conciliació 

Primer, perquè quan s’aplica el teletreball, els nivells de productivitat dels treballadors s’incrementen. El treballador té l’oportunitat conciliar la vida laboral amb la social i familiar, i el seu rendiment és superior. Així ho assegura un estudi de la consultora Capgemini, ‘El futur del treball: del model remot a un híbrid’, en el qual informa que la productivitat de les empreses espanyoles ha augmentat un 20% des de l’inici de la pandèmia. 

D’altra banda, si l’empresa decideix aplicar un model de treball en remot o híbrid, té l’oportunitat de captar talent fora de les fronteres territorials que li limiten. Així, si troben a personal capacitat, la ubicació deixa de ser rellevant. A més, els empleats tenen l’oportunitat de triar on teletreballar: si al seu poble natal, a la platja, la muntanya o a la ciutat. 

Està més que demostrat que facilitar la conciliació i la mobilitat dels treballadors és sinònim de benestar empresarial. Per tant, no resulta estrany que dos de cada tres empreses hagin optat per aquesta metodologia durant la pandèmia, segons CEPYME, la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa. 

Inversió rendible 

Com hem esmentat, una de les circumstàncies menys favorables del teletreball és la inversió inicial que ha de realitzar l’empresa. Però parlem de ‘menys favorables’ perquè, tot i que es fa una inversió extra en equips informàtics, dispositius i softwares específics per a treballar a distància, aquests costos tecnològics mai superen el benefici que es genera. 

Perquè, al cap i a la fi, aprofitar-se del teletreball implica una reducció considerable dels costos de les oficines, divisions territorials i desplaçaments, entre altres. Una reducció que es tradueix en major poder de competència

En Poch&Ruana sabem que, perquè una empresa funcioni correctament, ja sigui amb els treballadors en remot o presencial, l’administració és imprescindible. Per això, hem desenvolupat un gestor digital que ajuda a traslladar totes les dades administratives del negoci a un entorn en línia des d’on es podrà gestionar i consultar amb els experts de Poch&Ruana.

Més notícies