Serveis

Direcció financera i fiscal

Analitzem i estudiem la teva empresa per poder assessorar-te en la presa de decisions des d’un punt de vista comptable i ajudar-te amb la planificació de la teva tributació.
Àrea econòmico-financera
Àrea fiscal
Direcció mercantil i laboral
T’acompanyem en el dia a dia de la teva empresa. Des de la contractació mercantil fins als tràmits laborals.
Àrea societària i mercantil
Àrea laboral
Serveis integrals

Donem recolzament a totes les teves necessitats empresarials a través dels nostres partners especialitzats. 

imatges_serveis-mobil
Direcció financera i fiscal
Analitzem i estudiem la teva empresa per poder assessorar-te en la presa de decisions des d’un punt de vista comptable i ajudar-te amb la planificació de la teva tributació.
Àrea econòmico-financera
➜ Revisions i correccions de comptabilitat
➜ Serveis en tancament comptable
➜ Anàlisi d’estats financers, de costos i punt d’equilibri
➜ Informes financers
➜ Estats financers
➜ Auditoria interna i auditoria oficial
➜ Comptabilitat
➜ Tancament comptable anual
Àrea fiscal
➜ Consultes i suport en IVA, IRPF, Impost de Societats en operacions d’àmbit espanyol i intracomunitari
➜ Tramitacions d’alta, modificació o baixa d’activitat
➜ Vigilància de notificacions, contestacions de requeriments de l’AEAT
➜ Recursos de reposició
➜ Tràmits davant l’administració tributària
➜ Tots els models periòdics i resums anuals relacionats amb l’IVA, l’IRPF i l’Impost de Societats
Previous
Next
Direcció mercantil i laboral
T’acompanyem en el dia a dia de la teva empresa. Des de la contractació mercantil fins als tràmits laborals.
Àrea societària i mercantil
➜ Suport a l’autònom i la pime
➜ Contractació mercantil
➜ Tramitacions davant el Notariat, el Registre Mercantil i el Registre de la Propietat (constitució de societats, ampliacions de capital, modificacions estatutàries, etc.)
Àrea laboral
➜ Nòmines, TCs, contractes, pròrrogues, ITs
Previous
Next
Serveis integrals
Treballem colze amb colze amb diversos partners i prestem tots els serveis que puguis necessitar.
➜ Jurídic
➜ Enginyeria
➜ Màrqueting i comunicació
➜ Prevenció de riscos laborals
➜ Assegurances
➜ Recursos humans