Teletreball i Conciliacio img 1 - PochRuana -

El teletreball afavoreix la conciliació a les pimes?

La pandèmia ha posat a prova la capacitat d’adaptació de moltes empreses i treballadors. Durant la primera onada de la Covid, en un temps rècord molts negocis van implementar el teletreball i es va produir, d’una manera extraordinària, una autèntica acceleració de la transformació digital de moltes organitzacions. 

Però, un any i mig després de la irrupció de la crisi sanitària, realment el treball en remot facilita la conciliació a les pimes? D’entrada, cal dir que treballar a distància pot i hauria de ser una eina útil per aconseguir la conciliació entre la vida laboral i personal. Ara bé, cal que aquesta modalitat estigui ben organitzada i gestionada perquè realment assolim amb èxit aquest objectiu. 

En aquest sentit, l’empresa ha de proporcionar la formació necessària en competències digitals al seu equip, a més de la infraestructura pertinent com: equips informàtics i dispositius electrònics o el software més idoni al núvol, perquè els empleats puguin treballar des de casa sense cap inconvenient. Tot això implica haver de fer una inversió considerable que no està a l’abast de molts autònoms i petites empreses. A diferència de les grans i mitjanes corporacions, que disposen de més recursos per poder portar a terme aquesta modalitat. De fet, actualment, sis de cada deu mitjanes i grans empreses ofereixen el teletreball com una mesura de conciliació.

Importants beneficis per a l’empresa i els empleats

En aquest sentit és important que, a banda de la promulgació de la llei reguladora del teletreball, des de l’àmbit públic es fomentin ajuts i subvencions adreçats a emprenedors i pimes, perquè també puguin tenir l’opció d’implementar el treball a distància i poder comptar amb els avantatges que comporta. Doncs, a banda d’afavorir la compaginació de l’àmbit laboral i familiar entre els treballadors, cal assenyalar que de cara a les pròpies empreses també suposa tota una sèrie de beneficis. Entre els quals cal destacar l’estalvi gràcies a la deslocalització, implicant una disminució de les despeses i, en molts casos, un augment de la productivitat. Sense oblidar la possibilitat d’expandir el negoci i tenir accés al talent internacional, gràcies a l’ús de noves tecnologies.

Sens dubte, la conciliació és una corresponsabilitat de tota la societat. Per això, cada vegada més empreses promocionen més mesures per facilitar-la. A banda del teletreball, també ofereixen a les seves plantilles flexibilitat horària, jornada intensiva en els mesos de juliol i agost, possibilitat de canviar de torn amb els companys, excedències per a la cura d’un fill, etc.  Aquest tipus d’incentius i beneficis socials creen un entorn de treball col·laboratiu i fomenten el sentit de pertinença, ajudant a retenir talent. 

En definitiva, en el context actual és clau que totes les organitzacions puguin integrar amb naturalitat un model híbridque combini la modalitat presencial amb l’online. D’aquesta manera es té en compte les necessitats dels treballadors, incorporant el valor social al negoci de cara a avançar cap a una conciliació real

Poch&Ruana som conscients d’aquesta creixent demanda. Per això, us assessorem en tots els passos que heu de donar per digitalitzar el vostre negoci. Posem a la vostra disposició la nostra eina Gedi, una solució ideal per traslladar a l’entorn online totes les gestions administratives d’autònoms i les pimes. D’aquesta manera, podreu realitzar a distància tots els tràmits que necessiteu, simplement comunicant-vos amb els nostres especialistes de forma digital.

Més notícies